Vi Swap File .swp File Extension

Developer:
Bill Joy
Kategorie souboru:
Procházejte přípony souborů podle jejich počátečních písmen
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Co je soubor swp a jak jej otevřít - Vi Swap File

Kategorie souboru:
Autor:
Bill Joy

Odkládací soubor vytvořený v textovém editoru Vi, nebo jedné z jejích variant, jako je Vim (Vi Improved) a gVim; ukládá obnova verze souboru, která je upravována v programu; slouží také jako soubor zámku, takže žádný jiný střih Vi Zasedání může současně zapisovat do souboru. SWP soubory jsou vytvořeny ihned po spuštění Vi úpravy textu sezení, a jsou uloženy do stejného adresáře jako původní soubor.Například textový soubor s názvem example.txt by mít odkládací soubor s názvem. Example.txt.swp. Je-li zasedání Vi končí kvůli programu zabít nebo havárii, soubor SWP stále. To umožňuje uživatelům obnovit data pomocí volby “(R) Ecover” při otevření původního souboru. Nicméně, pokud nepotřebujete obnovit data, můžete ručně odstranit SWP soubor tak, aby výstražná zpráva přestane objevovat. Při pokusu o otevření souboru, který má odkládací soubor, Vi poskytuje následující zprávu: “. Swap soubor example.txt.swp již existuje!” (Kde example.txt je soubor je otevřen). V tomto dialogovém okně si můžete vybrat to o