Systémové soubory (33 Druhy souborů)

Systémové soubory - Types & Formats of file extensions

Operační systémy Mac, Windows a Linux mají všechny systémové soubory, jako jsou knihovny dynamických odkazů. Mezi další příklady systémových souborů patří ikony, motivy (kombinace obrázků na pozadí, barev a zvuků) a ovladače zařízení (počítačové programy, které ovládají zařízení připojená k počítači).

Do této skupiny také spadají soubory vytvářené systémem. Mezi oblíbené přípory systémových souborů patří .DLL, .CPL, .SYS a .DRV.