Soubory CAD, CAM, CAE (43 Druhy souborů)

Soubory CAD, CAM, CAE - Types & Formats of file extensions

Jste vynikající architekt. Proto používáte CAD software, který vám pomáhá při tvorbě projektů. CAD software vám pomůže zvýšit produktivitu a celkově zvýšit kvalitu svých projektů.

Soubory počítačem podporovaného projektování (CAD) obecně sestávají z 2D souborů (výkresů) a souborů 3D projektů (modely, součástky nebo sestavy), které jsou vytvářeny pomocí CAD programů. Mezi oblíbené přípony CAD/CAM/CAE souborů patří .DWG, .DXF, .TCW a .EZP.