Abaqus Input File .inp File Extension

Developer:
Dassault Systemes
Kategorie souboru:
Procházejte přípony souborů podle jejich počátečních písmen
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Co je soubor inp a jak jej otevřít - Abaqus Input File

Kategorie souboru:
Autor:
Dassault Systemes

Vstupní soubor používaný programem Abaqus inženýrské simulace analýové aplikace;

ukládá vstupní data pro práci, které mohou produkovat výstupní vizualizace a další údaje.