Styled Layer Descriptor File .sld File Extension

Developer:
Open Geospatial Consortium
Kategorie souboru:
Browse file extensions by their initials
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Co je soubor sld a jak jej otevřít - Styled Layer Descriptor File

Kategorie souboru:
Autor:
Open Geospatial Consortium

GIS soubor vytvořený ve stylizované podobě vrstvy popisovače, XML formát používaný pro specifikaci zobrazení mapových vrstev; lze popsat i rastrových a vektorových dat a mohou obsahovat barvy, popisky, fonty, specifikace legenda, a další informace. SLD soubory jsou používány protokolu s názvem Web Map Service (WMS). Tato služba se používá pro generování mapových obrazů přes síť pomocí databáze GIS. Je-li databáze dotazován, SLD soubor se používá pro určení, jak je mapa zobrazena pro koncového uživatele. Poznámka: Můžete exportovat mapové vrstvy od ESRI ArcMap výběrem mapové vrstvy a potom zvolíte Export → Export Styl vrstvy do SLD ….