Python Gui Source Script File .pyw File Extension

Developer:
N/A
Kategorie souboru:
Procházejte přípony souborů podle jejich počátečních písmen
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Co je soubor pyw a jak jej otevřít - Python Gui Source Script File

Kategorie souboru:
Autor:
N/A

Python skript, který zobrazuje grafické uživatelské rozhraní (GUI), může obsahovat standardní kód v jazyce Python, jakož i grafické Python kód, musí být spuštěn pomocí pythonw místo python.