C++ Header File .hpp File Extension

Developer:
N/A
Kategorie souboru:
Browse file extensions by their initials
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Co je soubor hpp a jak jej otevřít - C++ Header File

Kategorie souboru:
Autor:
N/A

Hlavičkový soubor napsaný v C + + programovacím jazyku, může obsahovat datové typy, konstanty a proměnné, mohou být vloženy do CPP zdrojový kód souboru pomocí # include;používáse pro ukládání opakovaně použitelných komponent kódu.

Soubory C + + záhlaví jsou častěji vidět s příponou .h, která je také používána jako výchozí přípona pro hlavičkové soubory proprogramovací jazyk C.