Hexadecimal Source File .hex File Extension

Developer:
N/A
Kategorie souboru:
Procházejte přípony souborů podle jejich počátečních písmen
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Co je soubor hex a jak jej otevřít - Hexadecimal Source File

Kategorie souboru:
Autor:
N/A

Obsahuje nastavení, informace o konfiguraci nebo jiná data uložená v hexadecimálním formátu, mohou být uloženy buď v binárním nebo textovém formátu. POZNÁMKA: binární hexadecimální soubory je možné otevřít pouze pomocí hex-editačních programech. Textové hex soubory je možné otevřít a upravovat v textovém editoru.